Jämtlands Flyg har huvudkontor och –bas i Göviken, Östersund.
Verksamheten i Härjedalen utgår från Funäsdalen Vi kan utifrån dessa baser nå hela centrala Skandinavien inom en timme.


Dessutom har vi tankningsdepåer inom Mellan-Norrland för att minska anflygningstider och kostnader samt för att öka effektiviteten,
t.ex. Åre Jet-A1, Strömsund Jet-A1, Ramsele Jet-A1 & 100LL, Jänsmärssholmen Jet-A1 & 100LL, Ånge Jet-A1, Vålådalen 100LL, Henvålen Jet-A1, Börtnan 100LL, Hede 100LL, Höste 100LL (denna konkurrensfördel kommer våra kunder direkt till del).

Vi har även mobila tankningssläp och bränslefat som kan plaseras ut på förhand efter begäran.

Inom 60 minuters flygtid kan vi nå en tredjedel av  Skandinavien (inom svarta gränserna under 60 minuter och inom de röda under 90 minuter)


Baser:
Heliport Göviken, Östersund (Huvudkontor)
Heliport Funäsdalen, Härjedalen
 

Jämtlands Flyg AB • Lugnviksvägen 5 • SE-831 52 Östersund • Sweden
 

Ph. +46 (0)63 18 36 70 •  Fax +46 (0)63 18 36 79 • info@jamtlandsflyg.se

Foto: FOTOGRAFTINA Webproduktion: JUNIOR Reklambyrå