Vi har hela Norden som arbetsplats vad gäller immobilisering av vilt.
Vi har erfarna piloter som möjliggör skott från helikopter med bedövningsgevär.

Vi arbetar med bl.a.
www.bearproject.info – Skandinaviska Björnprojektet
vilt.ekol.slu.se – Grimsö forskningsstation (SLU)
skandulv.nina.no – Skandinaviska Vargprojektet
www.nina.no – Norsk institutt for naturforskning (NINA)
www.lansstyrelsen.se – Länsstyrelser i Sverige

BedövningExempel på uppdrag:
– Inventeringar (t.ex. av älg med flera helikoptrar i rutnätssystem)
– Transport av vilt i kabin eller som hängande last
– Utplantering av fisk
– Pejling av märkta djur
– Sövning (med gevär från luften)

 

ÄlgVi arbetar med följande djur:
– Älg
– Björn
– Lodjur
– Varg
– Järv
– Vildren
– Tamren
– Myskoxe
– Fjällräv

 

 

Björn