Skogsvård

P1100083Vi har många års erfarenhet av skog, vi genomför uppdrag med helikopter åt privata skogsägare, skogsbolag och berörda myndigheter.

Helikoptern utrustas med datorer och positioneringsutrustning för det aktuella uppdraget. Vi optimerar naturligtvis den rutt ni vill åka för effektivast möjliga användning av helikoptern, detta ingår utan extra kostnad – vi har specialprogram för ändamålet.

 

P1100072Exempel på uppdrag:
– Kontroll inför investering
– Inventering – återplantering
– Inventering – toppbrott
– Inventering – barkborre
– Taxeringar
– Plantlyft
– Logging av timmer från känslig eller svår miljö (t.ex. naturreservat, skidbackar, fjällområden)