SeaBee i HamnenBaser

Vår huvudbas, kontor samt teknisk verkstad ligger i Östersund på Göviken heliport.

I övrigt så har vi en bemannad sommarbas i Funäsdalen.