Vattenprovtagning

vattenproverVi har erfarenhet av vattenprovtagning sedan millennieskiftet då vi lät specialutrusta våra EC120B Colibri med fasta flottörer och hål i golvet i samarbete med Eurocopter Design Office. Vi har vattenprovtagning i vårt AOC (Aircraft Operator Certificate) och tusentals sjöars erfarenhet.

Vi har mycket erfarna vattenprovtagare som gjort tiotusentals vattenprover och utbildat andra. Vi använder oss bl.a. av Ruttnerhämtare och kan dessutom mäta temperatur och djup med ekolod.

 

FlottörerVi optimerar provtagningsrutten åt våra kunder för kostnadseffektiva provtagningar med minimal miljöpåverkan. Vi använder oss av speciell programvara för ändamålet, anpassad för helikoptrar.

EC120B Colibri är en tyst och modern maskin med låga utsläppsvärden och en bullernivå som klarar världens hårdaste bullerkrav i Grand Canyon.