Rennäring
20130202_104106Jämtlands Flygs första helikopter köptes 1981 efter behov hos och medfinansiering av Mittådalens sameby i Jämtland. Sedan dess arbetar vi tillsammans med de flesta samebyar i vårt täckningsområde i Sverige och Norge.

Exempel på uppdrag:
-Spaning
-Samling
-Byggtransporter
-Lyftjobb